Informace uvedené na těchto stránkách připravujeme s nejvyšší péčí a v dobré víře, avšak provozovatel Forexchange - společnost Maccorp Czech s.r.o. neručí za jejich správnost, úplnost, aktuálnost nebo přesnost. Informace mají, mimo jiné, marketingový charakter.

Společnost Maccorp Czech s.r.o.  nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené použitím informací na těchto webových stránkách. Proto vám doporučujeme správnost informací vždy prozkoumat.  Poskytování každé ze služeb propagovaných na těchto stránkách může být bez udání důvodu dočasně nebo trvale pozastaveno nebo odmítnuto a to z technických, kapacitních nebo jiných důvodů. Všechny služby jsou předmětem dostupnosti.

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.